Hóa chất cơ bản

Parafin

35,000 đ

H2O2

15,000 đ

Clorin

Liên hệ

Acid HNO3

Liên hệ

Acid HCL

Liên hệ

Natri sunfit

Liên hệ

CloraminB

230,000 đ
TOP