Xylen

Xylen

Mã sản phẩm: Xylen

Xuất xứ: Korea

Đặt hàng tối thiểu: 1

Khả năng cung cấp: 10000

Hình thức thanh toán: ck

Giá: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Xylen là tên gọi một nhóm 3 dẫn xuất của benzen là 3 đồng phân octo-, meta-, và para– của đimêtyl benzen. Các đồng phân o-, m– và p– được đặc trưng bởi vị trí các nguyên tử cacbon (của vòng benzen) mà 2 nhóm metyl đính vào. Các đồng phân om và p có danh pháp IUPAC lần lượt là 1,2-đimêtylbenzen, 1,3-đimêtylbenzen và 1,4-đimêtylbenzen. Các xylen có đồng phân là êtylbenzen

Các đồng phân của xylen
Các đồng phân của xylen
Tổng quan
Tên thông thường Xylen o-Xylen m-Xylen p-Xylen
Danh pháp IUPAC Đimêtylbenzens 1,2-Đimêtylbenzen 1,3-Đimêtylbenzen 1,4-Đimêtylbenzen
Tên khác Xylol o-Xylol;
Octoxylen
m-Xylol;
Metaxylen
p-Xylol;
Paraxylen
Công thức hóa học C8H10
SMILES Cc1c(C)cccc1 Cc1cc(C)ccc1 Cc1ccc(C)cc1
Phân tử gam 106,16 g/mol
Bề ngoài chất lỏng không màu
số CAS [1330-20-7] [95-47-6] [108-38-3] [106-42-3]
Thuộc tính
Tỷ trọng và pha 0,864 g/mL, lỏng 0,88 g/mL, lỏng 0,86 g/mL, lỏng 0,86 g/mL, lỏng
Độ hoà tan trong nước không hoà tan
Hoà tan trong các dung môi không phân cực như các hyđrocacbon thơm
Nhiệt độ nóng chảy -47,4 °C (226 K) −25 °C (248 K) −48 °C (225 K) 13 °C (286 K)
Nhiệt độsôi 138,5 °C (412 K) 144 °C (417 K) 139 °C (412 K) 138 °C (411 K)
Độ nhớt 0,812 cP ở 2000 °C 0,62 cP ở 2000 °C 0,34 cP ở 3000 °C
Nguy hiểm
MSDS Xylen o-Xylen m-Xylen p-Xylen
Phân loại của EU Gây hại (Xn)
Điểm bốc cháy 24 °C 17 °C 25 °C 25 °C
Nguy hiểm và an toàn R10, R20/21, R38: S2, S25
Số RTECS ZE2450000 ZE2275000 ZE2625000
Dữ liệu bổ sung
Cấu trúc và
tính chất
nεr, v.v..
Tính chất
nhiệt động
Pha
Rắn, lỏng, khí
Phổ UV, IR, NMR, MS

 

TOP